תפריט

אינסטלציה וביוב

השירותים הניתנים במסגרת תכנון אינסטלציה וביוב:

  • תכנון אספקת מים לצריכה רגילה

  • תכנון אספקת מים לנקודות כיבוי אש (גלגלונים והידרנטים)

  • תכנון צנרת ניקוז מי גשם (צמ"גים)

  • תכנון צנרת דלוחין ושופכין

  • מתן פתרונות לניקוז מיזוג אוויר

  • תכנון מפרידי שמן ושומן, דלק וכד'

  • הכנת נספחים סניטריים, כולל חישובים וחתימה כמתכנן סניטרי

  • ליווי רגולטורי מול הרשויות

דילוג לתוכן