תפריט

מערכת איכות משולבת

מערכת איכות משולבת

קבוצת גליל, מתייחסת לאיכות העבודה, בטיחות בעבודה ושמירה על הסביבה כערך. הקבוצה חותרת ושואפת למצוינות ומקצועיות בכל תחומי פעילויותיה תוך שמירה על יחסים הוגנים עם הלקוחות, הספקים והעובדים לטווח ארוך.

קבוצת גליל, רואה בשביעות רצון הלקוח חשיבות עליונה להצלחתה ולקיומה, ועושה הכול על מנת לעמוד בדרישותיו כמוסכם איתו. קבוצת גליל רואה במשאב האנושי את הנכס החשוב ביותר להגשמת יעדי החברה. הנהלת החברה ועובדיה מחויבים לפעול בכל תחומי העיסוק, תוך מזעור הסיכונים העסקיים, הבטיחותיים והסביבתיים על ידי הקצאת המשאבים הנדרשים למימוש מטרות האיכות שנקבעו. 

הנהלת הקבוצה מתחייבת לספק לעובדיה ולקבלניה סביבת עבודה בטוחה, נטולת נפגעים ומפגעים במסגרת פעילותה בשטחי המפעלים ובחברות שונות.

להבטחת שלום ובריאות העובדים, ולמען שימור וטיפול הסביבה, מתחייבת הנהלת הקבוצה להקפיד ולקיים את כל דרישות החוק, התקינה הרלוונטית, ההוראות והנהלים.

קבוצת גליל, מבקרת באופן מתמיד את איכות השירות ואת האפקטיביות של מערכת ניהול האיכות המשולבת, וזאת לשם יצירת הליך שיפור מתמיד.

עקרונות האיכות ועמידה בדרישות כלל תקני האיכות להם מוסמכת הקבוצה, תאפשר שיפור מתמיד באמצעות פעילויות של זיהוי והערכת סיכונים, איתור הזדמנויות לשיפור, ביצוע בקרות מדידות שונות וניתוח ממצאיהן, ביצוע ניתוח ולמידה בעקבות תחקירים ותרגולות.

קבוצת גליל, מאמצת בזאת את התקן לניהול האיכות ISO 9001, תקן לניהול מערך הבטיחות בעבודה ISO 45001 ותקן לניהול מערך אכה"ס ISO 14001 כחלק מהמערך שנועד לתמוך במדיניות החברה כמצוין לעיל ולספק ללקוחותיה שירות מקצועי ואיכותי בתחום ניהול, תכן והקמת פרויקטים.

דילוג לתוכן