תפריט

כיבוי אש

השירותים הניתנים על ידי מחלקת כיבוי אש:

  • ניסיון רב בתכנון מערכות כיבוי-אש מגוונות במפעלים תעשייתיים ובמתקני אחסון של חומרים מסוכנים (חוות מיכלים), תשתיות ומבנים.

  • מתן פתרונות הטובים והכלכליים ביותר עבור הלקוח, תוך שמירה על איכות ורמה מקצועית גבוהה ביותר, הנותנים מענה לדרישות מכון התקנים הישראלי, דרישות איגוד הכבאות ודרישות תקן NFPA.

  • אפיון מערכות על-פי התקנים

  • הכנת סקרי דרישות והתאמות

  • עזרה ומתן ייעוץ בהכנת מסמכי הגשה לרשויות

  • עריכת אומדנים ולוחות זמנים לתכנון

  • תכנון עקרוני ומפורט של מערכות כיבוי-אש

  • הכנת מסמכי מכרז (מפרטי עבודות, כתבי כמויות)

  • פיקוח עליון, ליווי ותמיכה עד לגמר הפרויקט

דילוג לתוכן