תפריט

ניהול פרויקטים

נקודת הקשר העיקרית של הלקוח מול צוות הפרויקט

קבוצת גליל הנדסה מכילה ומנהלת את פעילותם של כל הקבלנים וקבלני המשנה על מנת להבטיח את הצלחתם המלאה של הפרויקטים.

הקבוצה מתמקדת בניהול תכנון אסטרטגי על ידי מעורבות מנהלים, עבודת צוות והצטיינות בפרויקטים  אשר מהווים גורמי מפתח להצלחת הפרויקטים.

כתוצאה מכך קבוצת גליל הנדסה ידועה ביכולתה לסיים פרויקטים בזמן, בתורה בטוחה ובתקציב הנדרש, תוך שמירה על בקרת איכות גבוהה.

השירותים המסופקים במסגרת ניהול פרויקטים:

  • ניהול פרויקט
  •  ניהול הנדסה ובניה
  •  ניהול בקרת איכות ובקרת פיקוח
  •  שימת דגש על בטיחות במהלך התכנון והביצוע
  •  פקידות טכנית / בקרת מסמכים
  •  לוח זמנים וניהול משאבים
  •  בקרת הפרויקט ומדדי איכות
  •  ניהול ובקרת תקציב וחשבונות
  • הרצת המתקן
דילוג לתוכן