תפריט

אנרגיה

אנרגיה

תחום האנרגיה ממלא תפקיד חשוב בהנעת הכלכלה העולמית ובעיצוב חיי היומיום שלנו. מגזר זה נהנה ממגוון רחב של שירותים המוצעים על ידי קבוצת גליל. אנו מתמחים במתן מענה לצרכים שונים, המכסים מגוון רחב של תחומים. אלה כוללים תחנות כוח מופעלות בגז טבעי, הסבת מפעלים לגז טבעי, אחסון וחלוקת גפ"מ, תחנות כוח קונבנציונליות, אנרגיה סולארית (פוטו-וולטאית ותרמית) ותחנות כוח ביו-גז.

במהלך השנים קבוצת גליל ביצעה פרויקטים גדולים בתחום האנרגיה. הקבוצה מהווה גורם דומיננטי בהסבת מתקני תעשייה לגז טבעי והייתה הראשונה בישראל שקיבלה היתר לגז מרשות הגז לפרויקט מסוג זה. בנוסף, קבוצת גליל הייתה הראשונה לקבל היתר להפעלת תחנת כוח קטנה בגז טבעי. אנו מציעים חבילות שונות בתחום זה, כולל Balance of Plant (BoP) ושירותי הנדסה הנדרשים למערכות אגירת אנרגיה.

התכנון שלנו כולל תכנון ראשוני, סקרים, תכנון מפורט, אישור חבילות תכנון על ידי גוף בודק, ניהול הקמה ופיקוח, שירותי רכש, נהלי הקמה והכשרה, עבודות הקמה, הגזה, הדרכה, רישוי נדרש בשלב ההקמה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לנמרוד וייס בדוא"ל nimrodw@galileng.com

דילוג לתוכן