תפריט

תכנון עקרוני

תכנון עקרוני

חבילת התכנון העקרוני שלנו כוללת רעיונות משולבים לגבי פרויקט ומאפשר ללקוחות לאשר המשך תכנון.

שלב התכנון העקרוני מהווה שלב מכריע וראשוני. בשלב זה, המהנדסים שלנו ובעלי העניין בפרויקט מגבשים בשיתוף פעולה תוכנית רחבה, אך מקיפה, המתארת את המרכיבים והיעדים המרכזיים של הפרויקט.

תכנון עקרוני כרוך בבחינה מדוקדקת של פרמטרים שונים, כולל פונקציונליות, אילוצים תפעוליים ותקציביים. שלב זה מסומן על ידי יצירת תוכניות ראשוניות המספקות הצגה ברורה של הפרויקט המוצע.

אחת המטרות העיקריות של תכנון עקרוני הינה להעריך את הכדאיות הטכנית של הפרויקט ולזהות אתגרים פוטנציאליים. יסודיות ודיוק התכנון העקרוני משפיעים באופן משמעותי על הצלחת הפרויקט, והופכים אותו לשלב מפתח במחזור החיים של כל פרויקט.

דילוג לתוכן