תפריט

תכנית אב ובדיקת כדאיות

לפני כל תכנון חדש או הגדלה מסיבית מומלץ מאוד להכין תכנון ראשוני.

תהליך זה מאפשר הגדרה של דרישות השטח, ארגון כללי, צפי מכשולים אפשריים ופתרונות, הערכת מסגרת הזמן הנדרשת  ומסגרת התקציב הנדרש.

דילוג לתוכן