תפריט

תכנית אב וסקרי היתכנות

תכנית אב וסקרי היתכנות

לפני תכנון מפעל חדש או הרחבה משמעותית, מומלץ מאוד לבצע בדיקת היתכנות ולהכין תוכנית אב, המאפשרות הגדרת דרישות, היערכות כללית, זיהוי חסמים אפשריים ופתרונם, הגדרת לו"ז דרוש וקביעת מסגרת תקציבית.

בקבוצת גליל אנו מציעים סקרי היתכנות לבחינת כדאיות הפרויקט והיבטים טכניים, כלכליים ותפעוליים. על ידי ניתוח מעמיק, מזוהים אתגרים פוטנציאליים, ומוצעים פתרונות. תהליך זה מסייע בקבלת החלטות מושכלת לגבי היתכנות הפרויקט, ומאפשר לבעלי העניין להעריך סיכונים ויתרונות.

תכנית האב כוללת סקירה אסטרטגית, מיפוי מטרות הפרויקט, היקפו ושיקוליו המרכזיים. היא מניחה את היסודות עבור מפת דרכים מחושבת, ומבטיחה שכל היבט עולה בקנה אחד עם המטרות העיקריות.

דילוג לתוכן